ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Rok szkolny rozpoczynamy 1 września 2015r. (wtorek) Mszą Świętą, która rozpocznie się o godz 900 w kościele parafialnym. O godzinie 1000 odbędzie się spotkanie inauguracyjne w sali korekcyjnej a około godziny 1030 spotkania z wychowawcami klas.

W tym dniu autobus startuje o godzinie 800 z Dziecinina i jedzie trasą Suchodoły, Kosnowiec, Kol. Siedliszczki, parking przy kościele.

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

W dniu 26 czerwca 2015 uczniowie gimnazjum zakończyli zajęcia w roku szkolnym 2014/2015.

Dyrektor szkoły Mieczysław Paluch podsumowała pracę uczniów  a wychowawcy wręczyli nagrody książkowe uczniom najlepiej pracującym.

Klasa Ia – wychowawca Waldemar Krakiewicz. Nagrody otrzymali: Julia Błaziak, Natalia Wójcik, Kulbaka Wiktoria i Konrad Adamiec.

SAM_1641

Klasa Ib – wychowawca Beata Świstowska. Nagrody otrzymali: Inga Kokuszko, Julia Majchrowska, Paweł Ciepłowski, Grzegorz Paluch oraz Kamila Grzesiak.

SAM_1642

Klasa II – wychowawca Marek Borowik. Nagrody otrzymali: Marta Borowik, Agnieszka Boguska, Dominika Dunda, Karol Kołodziejczyk, Michał Rozwałka, Albert Błaziak.

SAM_1643

Klasa IIIa – wychowawca Ewa Kasprzak. Nagrody otrzymali: Agata Gontarz, Joanna Zarzeczna, Katarzyna Bednarczyk, Klara Zielińska.

SAM_1644

Klasa IIIb – wychowawca Alicja Greczkowska. Nagrody otrzymali: Danuta Sobczak, Anita Pędzisz.

SAM_1648

          Nasz sukces w międzyszkolnym konkursie - Matematyczne Origami.

  I miejsce – Marta Borowik, II miejsce – Aleksander Pitucha, III miejsce – Danuta Sobczak.

SAM_1646

Nagrody za działalność w szkolnym Samorządzie Uczniowskim.

Nagrody za czytelnictwo.

          Nagrody Dyrektora Szkoły dla najlepszych absolwentów gimnazjum, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym i wysokie wyniki w nauce.

          W roku szkolnym 2014/2015 były to: Danuta Sobczak i Klara Zielińska.

SAM_1660

         Stypendia za najlepsze wyniki w nauce wręczył  Wójt Gminy Fajsławice Tadeusz Chruściel.

Nowe przepisy dotyczące ważności legitymacji szkolnych

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 wprowadzającym m.in. numer PESEL do nowych wzorów legitymacji uczniowskich informujemy, że legitymacje szkolne wydawane wg dotychczasowych wzorów zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie legitymacji, nad tekstem poświadczającym uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach, wpisany zostanie odręcznie PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nr PESEL nie posiada – seria i numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia.
Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, a następnie opatruje go małą pieczęcią szkoły. Legitymacje bez wpisanego numeru PESEL bądź numeru innego dokumentu tożsamości będą traktowane jako nieważne i nie uprawniające do ulgowych przejazdów.

Letni Turniej Piłki Nożnej

11 czerwca 2015r na boiskach w Fajsławicach rozegrano Letni Turniej Piłki Nożnej. Organizatorami zawodów były Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im Powstańców Styczniowych w Fajsławicach. Obsługę sędziowską zapewnili sędziowie z Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Sponsorami nagród była Rada i Wójt Gminy Fajsławice. Opiekę medyczną sprawowała pani Marzena Wójcik z OM DMP w Lublinie, a kiełbaski z grilla przygotował pan Dariusz Janiszek.

W zmaganiach turniejowych wzięło udział 12 drużyn reprezentujących Siennicę Różaną, Rybczewice, Siedliska i Fajsławice. W poszczególnych kategoriach najlepszymi okazały się następujące drużyny:

Kategoria I klasy I – II szkoły podstawowej:

1. Fajsławice I

2. Siedliska

3. Fajsławice II

Kategoria II klasy III – IV szkoły podstawowej

1. Fajsławice II

2. Fajsławice I

Kategoria III klasy V – VI szkoły podstawowej

1. Fajsławice I

2. Rybczewice

3. Siedliska i Fajsławice II

Kategoria IV gimnazjaliści

1. Siennica Różana

2. Fajsławice I

3. Fajsławice II

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomagali zorganizować turniej, szczególnie nauczycielom wychowania fizycznego. Zawody przebiegły w miłej, sportowej atmosferze zgodnie z zasadami fair-play.

Dzień Dziecka 2015r.

Pierwszego czerwca, w poniedziałek w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka. Najpierw odbyły się pokazy fizyczne nadzorowane przez p.Tomasza Bogusza, a następnie gimnazjaliści brali udział w teleturnieju przygotowanym przez Samorząd Uczniowski, zwyciężyły trzecie klasy :) Po zabawie wszyscy razem zaśpiewali kilka piosenek na przygotowanym wcześniej karaoke, a potem udali się na posiłek przygotowany przez Pana Dariusza Janiszka.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i spędzenie razem miłego czasu :)

 

 

Konferencja „Jestem Prosumentem”

Dnia 29 maja o godzinie 12.00 w budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach odbyła się konferencja na temat: „Jestem Prosumentem”. Na początku wszyscy zgromadzeni wysłuchali autorskiego wiersza Danuty Sobczak w wykonaniu Anity Pędzisz oraz Joanny Zarzecznej dotyczącego Słońca. Swoją prezentację na temat „Źródła finansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ze środków publicznych” przedstawił Marek Lulek – Dyrektor Oddziału BOŚ Bank w  Lublinie. W swoim wystąpieniu omówił perspektywę budowy mikroinstalacji OZE oraz sposoby pozyskiwania środków finansowych, w tym pomoce UE.

Członkowie z obu zespołów: Filmowcy oraz Odkrywcy podsumowali swój udział w konkursach. Jako pierwszy został pokazany klip filmowy promujący energię słoneczną. Założenia oraz wykonanie przedstawił lider zespołu Albert Błaziak. Pozostali członkowie zespołu: Wiktoria Jankowska, Oskar Depa, Dominika Dunda, Julia Wójcik, Karol Kołodziejczyk, Marta Borowik- opiekun Jerzy Wit. Jako drudzy wystąpił zespół badawczy – Odkrywcy. Marta Borowik oraz Oskar Depa przedstawili prezentację multimedialną z wynikami swoich prac. Na początku wystąpienia uczniowie przekazali zdobytą wiedzę i umiejętności dotyczącą OZE. Pokazali zaprojektowane przez nich instalacje fotowoltaiczne. Pierwsza z nich zapewniłaby 100% zapotrzebowania w energię elektryczną dla szkolnych pracowni komputerowych. W kolejnych slajdach zaprezentowali projekty dla 5 domów jednorodzinnych. Pozostali członkowie zespołu: Bartosz Rogalski, Anita Pędzisz, Katarzyna Bednarczyk, Joanna Zarzeczna, Klara Zielińska, Michał Rozwałka, Karol Kołodziejczyk, Danuta Sobczak – opiekun Tomasz Bogusz.

konferencja1 konferencja2