Nowe przepisy dotyczące ważności legitymacji szkolnych

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 wprowadzającym m.in. numer PESEL do nowych wzorów legitymacji uczniowskich informujemy, że legitymacje szkolne wydawane wg dotychczasowych wzorów zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie legitymacji, nad tekstem poświadczającym uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach, wpisany zostanie odręcznie PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nr PESEL nie posiada – seria i numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia.
Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, a następnie opatruje go małą pieczęcią szkoły. Legitymacje bez wpisanego numeru PESEL bądź numeru innego dokumentu tożsamości będą traktowane jako nieważne i nie uprawniające do ulgowych przejazdów.

Letni Turniej Piłki Nożnej

11 czerwca 2015r na boiskach w Fajsławicach rozegrano Letni Turniej Piłki Nożnej. Organizatorami zawodów były Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im Powstańców Styczniowych w Fajsławicach. Obsługę sędziowską zapewnili sędziowie z Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Sponsorami nagród była Rada i Wójt Gminy Fajsławice. Opiekę medyczną sprawowała pani Marzena Wójcik z OM DMP w Lublinie, a kiełbaski z grilla przygotował pan Dariusz Janiszek.

W zmaganiach turniejowych wzięło udział 12 drużyn reprezentujących Siennicę Różaną, Rybczewice, Siedliska i Fajsławice. W poszczególnych kategoriach najlepszymi okazały się następujące drużyny:

Kategoria I klasy I – II szkoły podstawowej:

1. Fajsławice I

2. Siedliska

3. Fajsławice II

Kategoria II klasy III – IV szkoły podstawowej

1. Fajsławice II

2. Fajsławice I

Kategoria III klasy V – VI szkoły podstawowej

1. Fajsławice I

2. Rybczewice

3. Siedliska i Fajsławice II

Kategoria IV gimnazjaliści

1. Siennica Różana

2. Fajsławice I

3. Fajsławice II

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomagali zorganizować turniej, szczególnie nauczycielom wychowania fizycznego. Zawody przebiegły w miłej, sportowej atmosferze zgodnie z zasadami fair-play.

Dzień Dziecka 2015r.

Pierwszego czerwca, w poniedziałek w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka. Najpierw odbyły się pokazy fizyczne nadzorowane przez p.Tomasza Bogusza, a następnie gimnazjaliści brali udział w teleturnieju przygotowanym przez Samorząd Uczniowski, zwyciężyły trzecie klasy :) Po zabawie wszyscy razem zaśpiewali kilka piosenek na przygotowanym wcześniej karaoke, a potem udali się na posiłek przygotowany przez Pana Dariusza Janiszka.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i spędzenie razem miłego czasu :)

 

 

Konferencja „Jestem Prosumentem”

Dnia 29 maja o godzinie 12.00 w budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach odbyła się konferencja na temat: „Jestem Prosumentem”. Na początku wszyscy zgromadzeni wysłuchali autorskiego wiersza Danuty Sobczak w wykonaniu Anity Pędzisz oraz Joanny Zarzecznej dotyczącego Słońca. Swoją prezentację na temat „Źródła finansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ze środków publicznych” przedstawił Marek Lulek – Dyrektor Oddziału BOŚ Bank w  Lublinie. W swoim wystąpieniu omówił perspektywę budowy mikroinstalacji OZE oraz sposoby pozyskiwania środków finansowych, w tym pomoce UE.

Członkowie z obu zespołów: Filmowcy oraz Odkrywcy podsumowali swój udział w konkursach. Jako pierwszy został pokazany klip filmowy promujący energię słoneczną. Założenia oraz wykonanie przedstawił lider zespołu Albert Błaziak. Pozostali członkowie zespołu: Wiktoria Jankowska, Oskar Depa, Dominika Dunda, Julia Wójcik, Karol Kołodziejczyk, Marta Borowik- opiekun Jerzy Wit. Jako drudzy wystąpił zespół badawczy – Odkrywcy. Marta Borowik oraz Oskar Depa przedstawili prezentację multimedialną z wynikami swoich prac. Na początku wystąpienia uczniowie przekazali zdobytą wiedzę i umiejętności dotyczącą OZE. Pokazali zaprojektowane przez nich instalacje fotowoltaiczne. Pierwsza z nich zapewniłaby 100% zapotrzebowania w energię elektryczną dla szkolnych pracowni komputerowych. W kolejnych slajdach zaprezentowali projekty dla 5 domów jednorodzinnych. Pozostali członkowie zespołu: Bartosz Rogalski, Anita Pędzisz, Katarzyna Bednarczyk, Joanna Zarzeczna, Klara Zielińska, Michał Rozwałka, Karol Kołodziejczyk, Danuta Sobczak – opiekun Tomasz Bogusz.

konferencja1 konferencja2

Różowa Hipsterska Środa!

Dnia 10.06.2015r. odbyła się ostatnia „Hipsterska Środa” w tym roku szkolnym. Tym razem wygrała klasa II, która bardzo się postarała pomimo nietypowego koloru. Cieszymy się, że nie tylko Panie odważyły się przyjść w różowych ubraniach.. :) Od początku istnienia „Hipsterskiej Środy” w naszym gimnazjum każdej klasie udało się wygrać przynajmniej raz.

Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie przez cały rok szkolny :)

P1100748 P1100761 Czytaj dalej

Zaproszenie na konferencję „Jestem prosumentem”

W dniu 29 maja o godzinie 12.00 w budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach odbędzie się konferencja na temat: „Jestem prosumentem” – Co to są Odnawialne Źródła Energii? (OZE) Kim jest prosument? Czy można samodzielnie produkować ciepło i energię? Czym różnią się kolektory słoneczne od modułów fotowoltaicznych? Skąd wziąć środki finansowe na mikroinstalacje OZE? Swoją prezentację „Źródła finansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ze środków publicznych” przedstawi Lucjan Lulek – Dyrektor Oddziału BOŚ Bank w  Lublinie.

Zostaną podsumowane również dwa konkursy, w których brali udział uczniowie gimnazjum w Fajsławicach. Pierwszy z nich to konkurs filmowy na klip promujący energię słoneczną. Zespół w składzie: Albert Błaziak, Wiktoria Jankowska, Oskar Depa, Dominika Dunda, Julia Wójcik, Karol Kołodziejczyk, Marta Borowik- opiekun Jerzy Wit.  Drugi natomiast to konkurs badawczy. Celem tego projektu było upowszechnienie wśród młodego pokolenia Polaków wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.  Na początku uczniowie mieli zdobyć wiedzę dotyczącą OZE oraz zaprojektować instalację fotowoltaiczną, która zapewniłaby 100% zapotrzebowania w energie elektryczną dla szkolnych pracowni komputerowych. W kolejnym mieli za zadanie zaprojektować takie instalacje dla 5 domów jednorodzinnych. Zespół w składzie: Bartosz Rogalski, Anita Pędzisz, Katarzyna Bednarczyk, Joanna Zarzeczna, Klara Zielińska, Marta Borowik, Michał Rozwałka, Karol Kołodziejczyk, Oskar Depa, Danuta Sobczak – opiekun Tomasz Bogusz.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców

SAM_0890

Kolejna Hipsterska Środa.

Dnia 20.05.2015r. odbyła się Czarna Hipsterska Środa. Z powodu popularności koloru czarnego w zabawie uczestniczyło naprawdę wiele osób. Obie 3-cie klasy przebrały się w 100%, wygrała jednak klasa B, ponieważ jej uczniowie mieli więcej czarnych elementów. Zwycięzcy dostali, tak jak zawsze, słodkie upominki :)

P1100607 P1100610 P1100613 P1100616

NASZ SUKCES W KONKURSIE PLASTYCZNYM

21 maja 2015r. dwie uczennice naszego gimnazjum  – Joanna Zarzeczna i Julia Majchrowska zostały zaproszone  na uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego zorganizowanego przez  Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Konkurs adresowany był do uczniów z powiatu krasnostawskiego i przebiegał pod wymownym hasłem  „Krasnostawskie, jakie cudne…”

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać  pracę plastyczną ukazującą piękno Ziemi krasnostawskiej lub sfotografować niezwykłe miejsce w powiecie krasnostawskim.

Z naszego gimnazjum do konkursu przystąpiło siedmioro  uczniów.  6 wykonało pracę plastyczną, a 1 uczennica sfotografowała niezwykłe miejsce – dworek w Suchodołach.

Praca plastyczna Joanny Zarzecznej  z kl. III „a” – ukazująca jedną z kaplic na naszym Starym cmentarzu – została doceniona przez jury konkursu i zdobyła I miejsce oraz liczne pochwały, wyrazy uznania.

Natomiast fotografie Julii Majchrowskiej z klasy I „b” zdobyły wyróżnienie w swojej kategorii.

Dziewczętom  – GRATULUJEMY!!!

Uczniów do wzięcia udziału w konkursie zachęciła i skutecznie dopingowała p. Beata Świstowska.

 

WYJAZD DO TEATRU IM. JULIUSZA OSTERWY W LUBLINIE

30 kwietnia 2015r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do teatru. Mieli możliwość obejrzenia doskonałej komedii W. Szekspira w reżyserii Tadeusza Bradeckiego pt. Wiele hałasu o nic”. Sztuka okazała się niezwykle zabawna, świetnie wyreżyserowana, z zabawnymi rozwiązaniami aktorskimi. Wszystkich zachwyciła doskonała gra aktorów, w tym  niezawodnego i niezniszczalnego Jerzego Rogalskiego oraz młodej ekipy lubelskich aktorów- pięknych i utalentowanych. Niektórzy uczniowie byli w teatrze po raz pierwszy. Wrażenie na nich zrobiło piękne wnętrze sali teatralnej spowitej czerwono – złotymi barwami ścian i foteli oraz niezwykła, magiczna wręcz atmosfera teatru.  Uczniowie już pytają o kolejne przedstawienie w prawdziwym teatrze. Wyjazd  zorganizowała p. Beata Świstowska